NAV Advisory Committees

NAV Advisory Committee:

1. Jog Limbu                              

2. Dr. Surendra Rauniyar         

3. Deepa Rai                             

4. Durga Aacharya     

5. Som Gurung                           

6. Narayan Kafle                      

7. Ms. Madhuri Maskey         

8. Ganesh Paudel                    

9. Keshav Kandel                     

10. Lok Raj Paudel                   

11. Mahadev Dhanuk             

12. Sunil Mainali                     

13. Suraj Khatri                       

14. Sunil Bhandari                  

15. Lal Prasad Kandel             

NAV Honorary Advisory

1. Con. Gen. Chandra Yonjan   

2. Dr. Shesh Ghale      

NAV Counsellor Advisor:

1. NRNA ACC (VIC): Hari Khadka 

2. ANMC President: Rajesh Aacharya      

3. Didibaini Samaj : Dr. Jamuna Parajuli              

4. Balchautari (NAV): Surendra Sedhai                     

NAV Project Coordination Advisor:

  • Mr Parsuram Sharma Luitel